A A

Online afspraken maken

De huisartsen van GC Nesselande maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Inschrijven

Inschrijven

Indien u zich wilt inschrijven bij ons gezondheidscentrum kunt u hier een inschrijfformulier downloaden en afgeven bij de balie van uw nieuwe huisarts.

Het is noodzakelijk de juiste verzekeringsgegevens van u te registreren. Neemt u bij inschrijving dan ook recente pasjes mee. Met ingang van 1 juni 2009 is het verplicht voor zorgverleners om uw BSN-nummer te noteren bij de gegevens.

Bij uw eerste afspraak moet u zich kunnen legitimeren om zeker te weten dat u degene bent die hoort bij het BSN en de andere gegevens in de administratie.

Dat kan met:

* een geldig paspoort
* Nederlands rijbewijs
* identiteitskaart
* vreemdelingendocument

Uw volledig ingevulde formulieren kunnen pas in behandeling worden genomen na uitschrijving bij uw oude huisarts en overdracht van uw medisch dossier.

Inschrijven on-line

U kunt zich ook on-line inschrijven bij onze huisartsenpraktijk. Hiervoor kunt u dit formulier invullen:

Naam

Voorletter(s)

M/V

Adres + Huisnummer

Postcode/Plaats

Geboortedatum

BSN (sofinr.)

E-mailadres

Telefoonnummer

Mobielnummer

Zorgverzekeraar

VZ. nr

Apotheek Nesselande of Anders, namelijkNaam oude huisarts

Telefoonnummer oude huisartsOverige gegevens, graag invullen van toepassing is:

Bent u onder behandeling van een specialist?Indien Ja, bij?

In ziekenhuis

Medicatie

Allergie Stofnaam

Lengte

Gewicht

Roken

Stopdatum

Vul de code incaptcha

Ik geef toestemming

Op deze website kunt u toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens. U kunt de toestemming regelen bij uw huisarts en apotheek.

Wat moet u doen?

U regelt uw toestemming in drie stappen:

 1. Klik op Toestemming regelen en zoek en kies de zorgverlener bij wie u toestemming wilt regelen.
 2. Vul uw gegevens in.
 3. Verstuur uw gegevens met DigiD met sms of print het formulier en geef het af bij de balie.

Belangrijk om te weten!

 • Wilt u dat zowel uw huisarts als apotheek uw medische gegevens kan uitwisselen?
  Dan moet u hen allebei toestemming geven. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen toestemming geven.
 • Heeft u eerder op deze website uw toestemming geregeld met DigiD met sms? Dan kunt u nagaan of uw zorgverlener uw bericht heeft verwerkt. Kijk daarvoor bij Mijn statusoverzicht.

Wijzigingen doorgeven

Voor onder andere huisbezoeken en onze administratie is het van groot belang dat wij altijd beschikken over uw juiste gegevens. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk wijzigingen van adres, gezinssituatie of verzekeringsgegevens tijdig aan ons door te geven.