A A

Online afspraken maken

De huisartsen van GC Nesselande maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Praktijkondersteuning

POH S (Somatiek)

In de Huisartsenpraktijk Nesselande werken twee praktijkondersteuners Stefanie Klap, zij is aanwezig op maandag en dinsdag. En Elsbeth Smedding , zij is aanwezig op donderdag en vrijdag.

De praktijkverpleegkundige verzorgt de reguliere controles van patiënten met een chronische ziekte zoals Diabetes Mellitus (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk) en astma / COPD (longziekten).
Verder begeleidt zij patiënten die willen stoppen met roken en voert zij huisbezoeken uit bij oudere patiënten. De controles vinden plaats na verwijzing van de huisarts en worden in nauwe samenspraak met de huisarts uitgevoerd.

Telefoon (010) 222 97 50
Uitsluitend volgens afspraak

POH GGZ (Geestelijke gezondheidszorg)

In het gezondheidscentrum werken twee praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ). Connie van Donkelaar en Julie Loth. Het doel is om – samen met de huisarts – mensen met psychische problemen sneller en doeltreffender te kunnen helpen.
Concreet betekent dit dat zij wekelijks spreekuur houden in de praktijk van uw huisarts. Een praktijkondersteuner POH GGZ heeft deskundigheid op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
Uw huisarts zal  u voor een eerste gesprek verwezen naar de POH GGZ in zijn/haar praktijk. Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken welke problemen u heeft.
Op basis daarvan zal de praktijkondersteuner u adviseren over de voor u geschikte hulp.
Dit kunnen vervolggesprekken zijn met de POH GGZ of een verwijzing naar een andere instantie, maar uw medische gegevens blijven binnen de huisartspraktijk.

Als u door de praktijkondersteuner doorverwezen wordt naar een andere instantie worden uw medische gegevens alleen aan die instantie ter beschikking gesteld na uw toestemming.

Telefoon (010) 222 97 50
Het spreekuur is op afspraak. De eerste afspraak maakt u bij een van de assistentes. De mogelijke vervolgafspraken maakt u met de praktijkondersteuner zelf.